Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Iερού της Δωδώνης - Φάση Α’ "

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Συντήρηση, αποκατάσταση , ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Iερού της Δωδώνης - Φάση Α’ "

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1184
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας   :  02
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002472
Τίτλος Πράξης  :  Συντήρηση, αποκατάσταση , ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Iερού της Δωδώνης - Φάση Α’.
Δικαιούχος  :  Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Προϋπολογισμός  :  5.000.000 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech