Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Δομές αστέγων: Yπνωτήριο αστέγων Δήμου Ιωαννιτών"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Δομές αστέγων: Yπνωτήριο αστέγων Δήμου Ιωαννιτών" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1566
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας  :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002596
Τίτλος Πράξης  :  Δομές αστέγων: Yπνωτήριο αστέγων Δήμου Ιωαννιτών.
Δικαιούχος  :  Οργανισμός Κοιν/κης Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννίνων.
Προϋπολογισμός  :  477.360 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech