Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α' φάση)"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α' φάση)" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1184
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας  :  02
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002512
Τίτλος Πράξης  :  Αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α' φάση).
Δικαιούχος  :  ΕΦΑ Πρέβεζας
Προϋπολογισμός  :  1.000.000 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech