Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζηρού"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζηρού" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  : 1564
Θεματικός στόχος  :  9
Άξονας Προτεραιότητας  :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002216
Τίτλος Πράξης  :  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζηρού.
Δικαιούχος  :  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού.
Προϋπολογισμός  :  117.000 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech