Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1552
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας   :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001844
Τίτλος Πράξης  :  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.
Δικαιούχος  :  Δήμος Ηγουμενίτσας.
Προϋπολογισμός  :  112.320 €
Απόφαση Ένταξης    

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech