Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Προστασία,  συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1552
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας   :  02
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002504
Τίτλος Πράξης  :  Προστασία,  συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση).
Δικαιούχος  :  Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας .
Προϋπολογισμός  :  2.800.000 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech