Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1552
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας   :  02
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  : 5002491
Τίτλος Πράξης  :  Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας.
Δικαιούχος  :  Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας.
Προϋπολογισμός  :  749.000 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech