Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Αποφάσεις ένταξης

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης τόσο των Τελικών Δικαιούχων όσο και των Πολιτών η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει τις τρέχουσες Αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί για την ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου.

Λίστα Αποφάσεων ένταξης (ΆΡΘΡΑ)

Λίστα Αποφάσεων ένταξης (ΠΊΝΑΚΑΣ)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech