Διοργάνωση σεμιναρίου για τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ 2014-2020

screen eydΗ ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 διεξάγει στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (αίθουσα του πρώην ΕΛΚΕΠΑ, 2ος όροφος στοά Σάρκα, Ιωάννινα) με ώρα έναρξης 9.30 σεμινάριο για την ενημέρωση φορέων σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης και παρακολούθησης πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη που είναι επιφορτισμένα κυρίως με τις διαδικασίες υποβολής πρότασης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Λόγω του περιορισμένου χώρου παρακαλούμε για την συμμετοχή το πολύ δύο στελεχών ανά Υπηρεσία.

Για την καλύτερη προετοιμασία σας ενημερώνουμε ότι το αντικείμενο του σεμιναρίου θα βασίζεται κυρίως στις διαδικασίες ΔΙ.1, ΔΙ.2, ΔΙΙ.2, ΔΙΙ.3, ΔΙΙ.4, ΔΙΙ.5, ΔΙΙ.7, ΔΙΙ.8, ΔΙΙ.9 του παραρτήματος VII του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020 

pdfΈγγραφο
pdfΠρόγραμμα Σεμιναρίου
pdfΙκανότητα Δικαιούχων
pdfΣυμπλήρωση ΤΠΔ Δικαιούχων
pdfΣυστημα Διαχέιρησης και Ελέγχου
pdfΤΔΠ-Βασικές διαφοροποιήσεις
pdfΤεχνικό Δελτίο Πράξης