Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Παρουσίαση πρόσκλησης «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014 - 2020

Παρουσίαση πρόσκλησης «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  του Π.Α.Α. 2014 - 2020

Σε συνέχεια της έκδοσης της με αρ. πρωτ. 2390/12.09.2018 πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στη δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014 – 2020» καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, οι Δήμοι και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων σε ενημερωτική εκδήλωση στην οποία θα παρουσιασθεί το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι διαδικασίες υποβολής των προτάσεων και τα κριτήρια επιλογής για ένταξή τους στο Π.Α.Α. 2014 – 2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, στην Περιφέρεια Ηπείρου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και ώρα 11:30 π.μ.

Παρουσίαση πρόσκλησης.doc
Παρουσίαση πρόσκλησης.pptx

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech