Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Κατασκευή πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέου τμήματος Βιοτεχνολογικών ερευνών

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech