Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.

DJI 0077re
DJI 0090re
DJI 0102re
DJI 0105re

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech