Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Ε.Π. του νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα

DJI 0005re
DJI 0008re
DJI 0016re
DJI 0020re
DJI 0025re

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech