Έργα συλλογής-μεταφοράς-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων εξυπηρέτησης οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας & Αρίλλα Δ. Ηγουμενίτσας

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

29.jpg 3.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

4.jpg 40.jpg 41.jpg

42.jpg 43.jpg 44.jpg

45.jpg 46.jpg 47.jpg

48.jpg 49.jpg 5.jpg

50.jpg 51.jpg 52.jpg

53.jpg 54.jpg 55.jpg

56.jpg 57.jpg 58.jpg

59.jpg 6.jpg 60.jpg

61.jpg 62.jpg 63.jpg

64.jpg 65.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg