Επίσκεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης" 19/11/2018

SAG_5453.jpg SAG_5465.jpg SAG_5488.jpg

SAG_5500.jpg SAG_5518.jpg SAG_5539.jpg

SAG_5556.jpg SAG_5631.jpg SAG_5636.jpg

SAG_5637.jpg SAG_5670.jpg SAG_5712.jpg

SAG_5717.jpg SAG_5743.jpg SAG_5748.jpg

SAG_5760.jpg SAG_5786.jpg SAG_5804.jpg