τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Υπολογισμός βαθμολογίας προτάσεων για την πρόσκληση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Δημοσιότητα - Ενημέρωση / Ειδήσεις - Νέα / Υπολογισμός βαθμολογίας προτάσεων για την πρόσκληση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» – Πρόσκληση 105 (Α/Α : 4613) – η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θέτει στη διάθεσή τους τον πίνακα υπολογισμού της βαθμολογίας του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Πίνακας υπολογισμού βαθμολογίας πρότασης

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp