Εναρκτήρια εκδήλωση του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου η Εναρκτήρια Εκδήλωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου DuLac.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν όλες οι κατευθύνσεις και το περιεχόμενο του προγράμματος της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
  1. ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
  3. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος
  4. Κρατικές Ενισχύσεις
  5. Διαχείριση κινδύνων – Απάτη
  6. Δυνατότητες επικοινωνίας – ενημέρωσης για ΕΣΠΑ 2014-2020
  7. Ανασκόπηση ΕΠ/ Άξονες Ηπείρου 2007-2013
  8. Συζήτηση

Ημερήσια διάταξη

Εισηγήσεις