τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 102/2020

«Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης 102/2020 «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων – Β’ κύκλος»

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της πρόσκλησης σε νέα ημερομηνία

Αναλυτικές πληροφορίες στο άρθρο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 102/2020 «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων – Β’ κύκλος»

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp