τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ανακοίνωση : 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 77/2019 (Α/Α :3550)

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Δημοσιότητα - Ενημέρωση / Ειδήσεις - Νέα / Ανακοίνωση : 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 77/2019 (Α/Α :3550)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης 77/2019 με τίτλο: “Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια”

Αναλυτικά στοιχεία της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση : 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 77/2019 (Α/Α :3550)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp