τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

2η τροποποίηση Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α :4412)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση  της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο:

“ Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”

Αναλυτικά στοιχεία της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412 ): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (2η τροποποίηση)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp