τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

2η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και στις 11 Δεκεμβρίου 2018.

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 11/12/2018 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10172 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004)

ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (2η Τροποποίηση).

 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 – 2020 (2η Τροποποίηση)

 Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

Τα υποβληθέντα συμπληρωματικά κείμενα περιλαμβάνουν:
Μη-απαίτηση ΠΠ για 2η αναθεώρηση ΕΠ Ηπείρου
Αιτιολόγηση 2ης Αναθεώρησης ΕΠ Ήπειρος
Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών EKT/ΕΤΠΑ
Πλαίσιο Επίδοσης

Ευρήματα-Συμπεράσματα 1ης Αξιολόγησης

Συνημμένα Έγγραφα 2ης Αναθεώρησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.