τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ανακοίνωση: 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 74/2018 (Α/Α : 3403)

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Δημοσιότητα - Ενημέρωση / Ειδήσεις - Νέα / Ανακοίνωση: 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 74/2018 (Α/Α : 3403)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης 74/2018 με τίτλο “Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας ”

Αναλυτικά στοιχεία της 3ης τροποποίησης της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση 74/2018: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας – 3η Τροποποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp