τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

3η τροποποίηση Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α :4412)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 3 ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο:
“ Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”
Αναλυτικά στοιχεία της 3 ης τροποποίησης της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον παρακάτω σύνδεσμο:
3 η τροποποίηση της Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α 4412): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Άρθρο)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp