τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ανακοίνωση: 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης 60/2018 (Α/Α : 3185)

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Δημοσιότητα - Ενημέρωση / Ειδήσεις - Νέα / Ανακοίνωση: 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης 60/2018 (Α/Α : 3185)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 4ης τροποποίησης  της Πρόσκλησης με τίτλο   “ Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ”

Αναλυτικά στοιχεία της 4ης τροποποίησης της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση 60/2018 (Α/Α :3185) : Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (4η Τροποποίηση).

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp