τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ανακοίνωση 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης 105 /2020 (Α/Α 4613)

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Δημοσιότητα - Ενημέρωση / Ειδήσεις - Νέα / Ανακοίνωση 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης 105 /2020 (Α/Α 4613)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 5ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Αναλυτικά στοιχεία της 5ης τροποποίησης της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου». (5η τροποποίηση)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp