τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 27 (Α/Α 1564) – Παράταση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 26/2016 με Α/Α 1564 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Κοινωνικό Φαρμακείο”.

Στοιχεία Πρόσκλησης
Κωδικός Πρόσκλησης : 27
Α/Α ΟΠΣ : 1564
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ9)  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης..
Δυνητικοί φορείς : 

• Δήμοι, της Περιφέρειας Ηπείρου, και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών.
• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, των Δήμων
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’) ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με το Δήμο στον οποίο ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική πρόταση χρηματοδότησης.

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 23/6/2016  – Λήξης :27/9/2016  6/9/2016 23/8/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 2.554.380 €

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.