τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 33/2016 (Α/Α 1904 -Εκδ. 2.0 )

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 32 με Α/Α 1904 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο “Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία”.

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 33
Α/Α ΟΠΣ : 1904
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν:
α)  Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β)  Λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 5/12/2016 – Λήξης : 13/1/2017 30/1/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.500.000 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

01/10/2016 Πρόσκληση 2.0  Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.