τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 36/2016 (Α/Α 1954 – Έκδ 2.0)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 36 με Α/Α 1954 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο “Ανάπτυξη σχεδιασμού και ανάληψη δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα”.

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 36
Α/Α ΟΠΣ : 1954
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ5) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
Δυνητικοί φορείς : Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου – Εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά κέντρα / Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί Φορείς Εποπτευόμενα από Υπουργεία, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά κέντρα / Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί Φορείς, Πανεπιστήμια ή Ειδικός λογαριασμός Έρευνας, ΤΕΙ ή Ειδικός λογαριασμός Έρευνας.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 6/2/2017 – Λήξης : 09/6/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 300.000 €

Συνημμένα Προσκλήσεων

27/01/2017 Πρόσκληση (Έκδ. 2.0) Συνημμένα Πρόσκλησης (επικαιροποίηση 17/2)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.