τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 45/2017 (Α/Α 2317)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 45 με Α/Α 2317 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο “Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης”.

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 45
Α/Α ΟΠΣ : 2317
Άξονας Προτεραιότητας : (04) Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ10) Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Δυνητικοί φορείς : Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς αυτού
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 6/11/2017 – Λήξης : 28/12/2017 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 2.750.000 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

09/11/2017
Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.