τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 48/2017 (Α/Α 2417)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 48 με Α/Α 2417 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου».

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 48

Α/Α ΟΠΣ : 2417

Άξονας Προτεραιότητας : (02) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Θεματικός στόχος : (06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων
Δυνητικοί φορείς : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 08/1/2018 – Λήξης : 28/2/2018
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 500.000 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

21/12/2017 Πρόσκληση (εναλλακτική διεύθυνση μεταφόρτωσης εδώ) Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.