τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 51/2017 (Α/Α 2428) – Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

«Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

Αφορά την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση υποδομών μεταφορών που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς  χώρους (Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων) της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Επιτυγχάνεται έτσι, η αναβάθμιση των συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή και βελτιώνεται η προσβασιμότητα με στόχο την οργάνωση της επίσκεψης με τη μορφή συγκροτημένης «βιωματικής» εξερεύνησης στους βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου.

Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα οδοποιίας που αφορούν:
• σε διάνοιξη / βελτίωση του οδικού δικτύου πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους,
• σύνδεση των θεάτρων και λοιπών μνημείων του χώρου με τα αρχαιολογικά Μουσεία,
• σύνδεση των θεάτρων και λοιπών μνημείων του χώρου με τα κέντρα κοντινών πόλεων /οικισμών εναρμονισμένα με τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς και το σχεδιασμό όλων των αρμόδιων φορέων στην περιοχή.
Επίσης, στο πλαίσιο της πρότασης ενδεικτικά δύναται να χρηματοδοτηθούν:
• επεμβάσεις ανακατασκευής, συμπλήρωσης ή αποκατάστασης όπου απαιτούνται για τη σύνδεση της οδού με τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά συστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του οδικού συστήματος της περιοχής,
• οι απαιτούμενες μεταβολές και επεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας ή σε τεχνικά έργα, τάφρους και αγωγούς υδραυλικών έργων,
• αποζημιώσεις απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών κ.λπ.

Σε ποιους απευθύνεται: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος Υποβολής: Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις 30/09/2019 03/12/2019 (ημερομηνία λήξης υποβολής)

Προϋπολογισμός: 11.860.780 €

Σχετικά Αρχεία : 

Πρόσκληση (Έκδ. 8.0)
Συνημμένα Υποδομών Μεταφορών ΟΧΕ (Έκδ. 5.0) Νέο!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.