τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 64/2018 (Α/Α 2441)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης 64/2018 με Α/Α 2441 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.».

Η τροποποίηση αφορά την παράταση υποβολής προτάσεων έως 15/1/2019 

Σημαντική επισήμανση για τους φορείς  (βλ. παρακάτω)

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 64/2018

Α/Α ΟΠΣ : 2441

Άξονας Προτεραιότητας : (01) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ02) Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμοι
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων (Επιμελητήρια)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 02/07/2018 – Λήξης : 14/12/2018 15/1/2019
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.700.000 €

Προϋπολογισμός Προτεινόμενων Πράξεων: 100.000,00 € – 250.000,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

Πρόσκληση (4η Έκδοση)

Συνημμένα

Επισήμανση για τους φορείς  

Επισημαίνεται (όπως αναφέρεται και στην §1.5 της Πρόσκλησης) ότι ο Δικαιούχος οφείλει να ακολουθήσει:

  • το “Νέο Πλαίσιο για την Παραγωγή Έργων ΤΠΕ“, εφόσον εμπίπτει, όπως εξειδικεύεται στον συνημμένο “Οδηγό Υποβολής Προτάσεων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ, σύμφωνα με το νέο διαδικαστικό πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ)” της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (http://mindigital.gr/index.php/vivliothiki/odigies/914-odigos-ypovolis-protaseon)
  • τις κατευθυντήριες αρχές και οδηγίες, όπως περιγράφονται στα έγγραφα (συνημμένα στην Πρόσκληση):

α) με αρ. πρωτ. 5341/16.04.2018 της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής  Πολιτικής με θέμα “Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020″,

β) με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦVIγ/464/07.05.2018 της ΕΔΕΠΟΛ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: “Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και πλαίσιο εφαρμογής της στον Τομέα του Πολιτισμού”, και

γ) με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦVIβ/485/11.05.2018 της ΕΔΕΠΟΛ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: “Οδηγός για την Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση πράξεων μέσω του Θεματικού Στόχου 2 «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους» και ειδικότερα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2ε: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας». Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και πλαίσιο εφαρμογής της στον τομέα του Πολιτισμού”.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.