τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 52/2017 (Α/Α 2579) «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 52 με Α/Α 2579 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη».

Στοιχεία Πρόσκλησης

Αφορά τη δημιουργία νέων ή/και η αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων αστικών υπαίθριων χώρων με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων:

  • Βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου,
  • Ορθολογικής διαχείρισης του ελεύθερου δημόσιου χώρου,
  • Δημιουργίας χώρων πρασίνου (όπως μητροπολιτικά πάρκα) στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα,
  • Προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών κέντρων.

Ο σχεδιασμός των χώρων που θα προταθούν επιδιώκεται να βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, που μεταξύ άλλων προβλέπει:

  • Αξιοποίηση των κλιματικών χαρακτηριστικών
  • Εξασφάλιση συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης των χρηστών
  • Υποστήριξη μιας σειράς ανθρωπίνων αναγκών
  • Δημιουργία χώρων λειτουργικά άρτιων, περιβαλλοντικά βιώσιμων και καλαίσθητων.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός περιοχών που υπάγονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Δυνητικοί φορείς:

– Δήμος Ιωαννιτών

– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περίοδος Υποβολής: 15/1/2018 – 30/06/2020

 

Προϋπολογισμός: Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 6.000.000 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

04/01/2018 Πρόσκληση (Έκδ. 8.0) Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.