τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 55/2018 (Α/Α 2643)

«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές – μη δασικές περιοχές»

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές  – μη δασικές περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05).
Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05) περιγράφονται στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Για τις ΖΔΥΚΠ εκπονούνται Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην εξειδίκευση της δράσης. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ειδική ιστοσελίδα floods.ypeka.gr της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Ο στόχος αφορά στην ενίσχυση της πρόληψης και προστασίας από τους κινδύνους πλημμύρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/21.07.2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Προστασίας του πολίτη.
Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες :
• Έργα διευθέτησης ποταμών / χειμάρρων / υδατορεμάτων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης και τη ρύθμιση της ροής
• Έργα κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ανάσχεση και ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών
• Έργα κατασκευής λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών
• Έργα παράπλευρης εκτόνωσης / αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών
Τα επιλέξιμα έργα αφορούν κατασκευή νέων έργων ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.
Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα πρόσκληση προτάσεις που αφορούν :
• Έργα για την κατασκευή, επέκταση ή/και βελτίωση δικτύων συλλογής και αποχέτευσης όμβριων υδάτων εντός πολεοδομικών σχεδίων και οριοθετημένων οικισμών
• Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων
• Έργα κατασκευής / βελτίωσης ορεινών αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε δάση /δασικές εκτάσεις (έργα ορεινής υδρονομίας)
• Έργα συντήρησης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων
• Έργα καθαρισμών τάφρων και υδατορεμάτων

Σε ποιους απευθύνεται: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου

Περίοδος Υποβολής: 5/3/2018 – 6/7/2018

Προϋπολογισμός: 8.000.000 €

Σχετικά Αρχεία :

Πρόσκληση

Συνημμένα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.