τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 59/2018 (Α/Α 2798)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της  έκδοσης της Πρόσκλησης 59 με Α/Α 2798 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο :

«Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, σε περιοχές εντός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05). Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05) περιγράφονται στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες κινδύνων πλημμυρών στην ειδική ιστοσελίδα floods.ypeka της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Για τις ΖΔΥΚΠ εκπονούνται Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, τα οποία βρίσκονται σε τελικό στάδιο έγκρισης και επικύρωσης και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την εξειδίκευση της πρόσκλησης. 
Τα δίκτυα συλλογής βρίσκονται απαραίτητα εντός εφαρμοσμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων για τους υπόλοιπους οικισμούς και αφορούν διανοιγμένους δρόμους με κατασκευασμένες τουλάχιστον τις βάσεις οδοστρωσίας, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους.

Ο στόχος αφορά στην ενίσχυση της πρόληψης και προστασίας από τους κινδύνους πλημμύρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/21.07.2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Προστασίας του πολίτη.
Τα έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής εργασίες : 

  • Δίκτυα συλλογής και παροχέτευσης όμβριων υδάτων. 
  • Ειδικά τεχνικά έργα (φρεάτια επίσκεψης – συμβολής και αλλαγής διεύθυνσης – καθαρισμού – πτώσης, δεξαμενές ρύθμισης παροχής, συστήματα καθαρισμού).
  • Διατάξεις αποχέτευσης στον τελικό αποδέκτη.

Τα επιλέξιμα έργα αφορούν κατασκευή νέων ή/και αναβάθμιση – επέκταση υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων.

Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα πρόσκληση προτάσεις που αφορούν : 

  • Έργα για την κατασκευή, επέκταση ή/και βελτίωση δικτύων συλλογής όμβριων υδάτων εκτός εφαρμοσμένων σχεδίων πόλεων και οριοθετημένων οικισμών. 
  • Έργα για την κατασκευή κοινών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων (παντορροϊκά δίκτυα). 
  • Έργα συντήρησης υφιστάμενων δικτύων συλλογής και αποχέτευσης όμβριων υδάτων.

Σε ποιους απευθύνεται: Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου, Δ.Ε.Υ.Α

Περίοδος Υποβολής: 11/6/2018 – 10/9/2018  28/9/2018

Προϋπολογισμός: 5.916.000 €

Σχετικά Αρχεία :

Συνημμένα Πρόσκλησης

01/06/2018Πρόσκληση Συνημμένα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.