τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 63/2018 (Α/Α 3023)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση (ως προς την λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων) της Πρόσκλησης 63/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα».

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 63/2018

Α/Α ΟΠΣ : 3023

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ/Α/96/17.5.1999)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ/Α/96/17.5.1999)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 15/11/2018 – Λήξης 30/10/2019 30/1/2020
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 2.668.850,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Συνημμένα Πρόσκλησης

14/11/2018Πρόσκληση  Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.