τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 72/2018 (Α/Α 3194): Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια».

Η πρόσκληση αφορά

Την  χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στην περιφέρεια Ηπείρου, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιρίου, βασιζόμενες στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Σε ποιους απευθύνεται

Οι  δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμοι
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
  • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, και σύμφωνα με το Μητρώο που τηρείται στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/)

Περίοδος υποβολής

από 03/12/2018 έως 10/07/2019 (ώρα 14:00)

 

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

 

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Ηπείρου, ιδιοκτησίας δικαιούχου φορέα που καλεί η Πρόσκληση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, τα οποία κατατάσσονται με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010, με ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου άνω των 250m2. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β’, πλην των περιπτώσεων κτιρίων ειδικών κατηγοριών.

 

Τι χρηματοδοτείται

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στην περιφέρεια Ηπείρου, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιρίου, βασιζόμενες στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 5.500.000€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 100%. Ως ελάχιστη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Συνημμένα Πρόσκλησης

23/10/2018Πρόσκληση  Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.