τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 14.6i.26.5.5 (Α/Α 3337)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης 14.6i.26.5.5 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου», η οποία αφορά παράταση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή προτάσεων και επικαιροποίηση των δεικτών.

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 14.6i.26.5.5

Α/Α ΟΠΣ : 3337

Άξονας Προτεραιότητας : (14) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Θεματικός στόχος : (ΘΣ06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι, της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 12/11/2018 – Λήξης 19/12/2019 21/1/2020
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 4.500.000,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

Συνημμένα Πρόσκλησης

02/11/2018 Πρόσκληση Συνημμένα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.