τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 71/2018 (Α/Α 3339) -Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών – 2η προκήρυξη

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 71 με Α/Α 3339 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο  «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών – 2η προκήρυξη»

Αφορά την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση υποδομών μεταφορών που θα περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Επιτυγχάνεται έτσι, η αναβάθμιση των συγκοινωνιακών-κυκλοφοριακών συνθηκών και βελτιώνεται η προσβασιμότητα στις περιοχές παρέμβασης, αποσκοπώντας: 

  • στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και της βιωσιμότητας της πόλης,
  • στην μακροχρόνια βελτίωση των οικονομικών, υλικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής μελέτης.

Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα οδοποιίας που αφορούν σε διάνοιξη ή βελτίωση του θεσμοθετημένου οδικού δικτύου, σύμφωνα με τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και το σχεδιασμό όλων των αρμόδιων φορέων στην περιοχή.

Επίσης, στο πλαίσιο της πρότασης ενδεικτικά δύναται να χρηματοδοτηθούν επεμβάσεις ανακατασκευής, συμπλήρωσης ή αποκατάστασης όπου απαιτούνται για τη σύνδεση της οδού με τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά συστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του οδικού συστήματος της περιοχής, οι απαιτούμενες μεταβολές και επεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας ή σε τεχνικά έργα, τάφρους και αγωγούς υδραυλικών έργων, αποζημιώσεις απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών κ.λπ.

Σε ποιους απευθύνεται: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Περίοδος Υποβολής: παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις 31-5-2019

Προϋπολογισμός: 15.000.000 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

25/10/2018 Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.