τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 73/2018 (Α/Α 3369): Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 73-2018 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ».

Η πρόσκληση αφορά

Τη  στοχευμένη ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, όπως αυτή προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, και ειδικότερα η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων της πόλης των Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών

Σε ποιους απευθύνεται

Ο δυνητικός δικαιούχος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών

Περίοδος υποβολής

από 03/12/2018 έως 29/03/2019  19/7/2019 (ώρα 14:00)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ιωαννιτών

Όροι και προϋποθέσεις

Μέσω των πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τι χρηματοδοτείται

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στο Δήμο Ιωαννιτών και περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιρίου, βασιζόμενες στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 2.000.000€

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Συνημμένα Πρόσκλησης

23/10/2018Πρόσκληση  Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.