τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

«Πρόσκληση : 91/2019 (Α/Α 4063)» «Αξιοποίηση οικιστικού αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων»

Αφορά την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση επεμβάσεων, που προστατεύουν και αναδεικνύουν το αστικό τοπίο και ειδικότερα το οικιστικό απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.

Η αποκατάσταση του ιστορικού οικιστικού τοπίου σε συνδυασμό, με την αναβάθμιση του αστικού πράσινου και τη διασύνδεση – ανάκτηση του δημόσιου χώρου, επεκτείνουν το τουριστικό προϊόν, βελτιώνουν την ελκυστικότητα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και προωθούν την απασχόληση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του ειδικού στόχου: 6.3.1 «Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία».

Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις, σε συμφωνία με τα ισχύοντα πολεοδομικά δεδομένα και τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων στην περιοχή μελέτης, που θα αφορούν σε:

  • Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακών έργων χαρακτηρισμένων ως μνημείων ή διατηρητέων ή παραδοσιακών
  • Αναστήλωση και συντήρηση των ιδιαίτερων στοιχείων, που συνθέτουν την ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωμία, μέχρι και αντιμετώπιση ειδικών απαιτήσεων για την αισθητική μορφολογική ένταξη όλων των οικοδομικών στοιχείων
  • Ειδικές κατασκευές που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης ανθρώπινων αναγκών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση
  • Εργασίες λειτουργικής αναβάθμισης με διατήρηση της χρήσης του μνημείου/διατηρητέου ή/και προσθήκης νέας, συμβατής με το ειδικό κτίριο χρήσης και τα ισχύοντα πολεοδομικά δεδομένα. Ενδεικτικά δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία διαδραστικών χώρων πολιτισμού, μουσειολογικής εμπειρίας με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, συντήρηση και αναδιάταξη εκθεμάτων, εξοπλισμός απεικόνισης και προβολής αυτών, όπως προθήκες, βάθρα, φωτισμός, κ.α.
  • Διαμορφώσεις ελεύθερου χώρου και εν γένει περιβάλλοντος χώρου του ειδικού κτιρίου, με όλες τις προβλεπόμενες κατασκευές για την ένταξή του στο τοπίο και τον σχηματισμό πλήρους εικόνας της δομής και μορφής του. Επεμβάσεις που επιβάλλονται από λειτουργικές, αισθητικές ή τεχνικές ανάγκες και σύμφωνα με τα Π.Δ/τα της περιοχής (προβλεπόμενες διαμορφώσεις και προσπελάσεις επί των ελεύθερων χώρων του οικοπέδου ή/και σύνδεσής τους με το υφιστάμενο ή προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, μέριμνα σχεδιασμού προσβάσεων ΑμεΑ, αποκατάσταση χώρου λόγω δεσμεύσεων για εκτελούμενα έργα τρίτων αρμόδιων φορέων, όπως ΟΚΩ κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται:  • ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περίοδος Υποβολής: από τις 31/01/2020 έως τις 30/09/2020 και ώρα 14:00:00

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

24/01/2020 Πρόσκληση Συνημμένα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.