τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 104/2020 «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες».

Η πρόσκληση αφορά

Την ανάπτυξη ή βελτίωση μικρής κλίμακας υποδομών που θα διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά σε «Άκρως υποβαθμισμένες περιοχές», σε «Μικτούς καταυλισμούς» με προβλήματα πολεοδομικής οργάνωσης  και με τη συνύπαρξη σπιτιών και πρόχειρων καταλυμάτων και σε «Γειτονιές» οι οποίες βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού ιστού σύμφωνα με την συνημμένη χαρτογράφηση των οικισμών/ καταυλισμών των Ρομά.

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι:

  • Άρτας,
  • Ηγουμενίτσας,
  • Ζηρού,
  • Ιωαννιτών,
  • Πρέβεζας,
  • Πωγωνίου,
  • Σουλίου
  • και Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών.

Περίοδος υποβολής

από 27/10/2020 έως 17/12/2020 19/02/2021 (ώρα 14:00)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Δήμοι – δυνητικοί Δικαιούχοι. Περιοχές που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ  της Περιφέρειας Ηπείρου.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα είναι σε άμεση συνάφεια με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται για τον τομέα της στέγασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ και ιδιαίτερα τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Στέγαση και Βασικές υποδομές» το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠ https://peproe.gr/library/strategy

Δεν είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ  της Περιφέρειας Ηπείρου.
Δεν είναι επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση η εκπόνηση Μελετών.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  • Η διαμόρφωση χώρων υποδοχής σε άκρως υποβαθμισμένες περιοχές για τον διαμένοντα μόνιμο ή διερχόμενο πληθυσμό με σκοπό την εξασφάλιση βασικών συνθηκών στέγασης. Ως εκ τούτου δύναται να διαμορφωθούν, επισκευαστούν και επαναχρησιμοποιηθούν παλαιά δημόσια κτήρια, είτε να δημιουργηθούν νέοι χώροι, που θα διαθέτουν χώρους υγιεινής (WC, λουτρά κλπ) και χώρους στέγασης καθημερινών λειτουργιών (μαγείρεμα, καθαριότητα κλπ).
  • Συμπλήρωση δικτύου υποδομών και διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων σε μικτούς καταυλισμούς και γειτονιές όπως δίκτυα κοινής ωφέλειας και έργα περιβαλλοντικής προστασίας, δίκτυα δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, διαμορφώσεις πεζοδρομίων και πάρκων, κλπ.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 1.000.000€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 100%.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 €.

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Συνημμένα Πρόσκλησης 

09/12/2020 Πρόσκληση Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.