τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση: 93/2020 (Α/Α 4229) Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές διασύνδεσης

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης αναμένεται η ανάπτυξη του κύριου ενδοπεριφερειακού δικτύου, το οποίο μέσω δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με υποδομές του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, στοχεύει στη χωρική ενοποίηση και παρέχει πρόσβαση

  • σε μεγάλα αστικά κέντρα διευκολύνοντας την κινητικότητα ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών,
  • σε τουριστικούς και αναπτυξιακούς πόλους αίροντας την απομόνωση και ενισχύοντας την ελκυστικότητα των περιοχών
  • σε κομβικά σημεία διαπεριφερειακού δικτύου βελτιώνοντας την προσπελασιμότητα των περιοχών
  • σε ελλείπουσες διασυνοριακές συνδέσεις ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αυτής θα χρηματοδοτηθούν έργα οδοποιίας, που αφορούν σε χάραξη νέων οδικών τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου, σε παρεμβάσεις ανακατασκευής/αναβάθμισης των ανωτέρω δικτύων, ώστε να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη σύνδεση της υποδομής με τα ΔΕΔ-Μ, ή η οδική παράκαμψη των αστικών περιοχών, για να διευκολύνονται οι κυκλοφοριακές ροές μεγάλων αποστάσεων στο διευρωπαϊκό δίκτυο και να εκλείπουν σημεία συμφόρησης, ή η ανάπτυξη ζεύξεων μεταξύ περιφερειών, ή ζεύξεων διασυνοριακών.

Επίσης, ενδεικτικά δύναται να χρηματοδοτηθούν οι απαιτούμενες μεταβολές και επεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας ή σε τεχνικά έργα, τάφρους και αγωγούς υδραυλικών έργων, αποζημιώσεις απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών κ.λπ.
Οι πράξεις υποδομών μεταφορών που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να προβλέπονται στο εγκεκριμένο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ), με εξαίρεση τις δράσεις που συμπεριλαμβάνονται σε ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις.

Σε ποιους απευθύνεται:  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Περίοδος Υποβολής: από τις 30/04/2020 έως τις 30/12/2020 και ώρα 14:00:00

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 €

Σχετικά Αρχεία :

Συνημμένα Πρόσκλησης
31/03/2020 Πρόσκληση
31/03/2020 Συνημμένα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.