τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 14.6i.27.8.5b

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης 14.6i.27.8.5b για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με τίτλο «Δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων.

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 14.6i.27.8.5b

Άξονας Προτεραιότητας : (14) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Θεματικός στόχος : (ΘΣ06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Έναρξη 03/08/2020–Λήξη  31/5/2021

Προϋπολογισμός: Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 2.906.578,00 €

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Συνημμένα Πρόσκλησης 

26/02/2021 Πρόσκληση (3η Τροποποίηση)
02/12/2020 Πρόσκληση (2η Τροποποίηση)
14/07/2020 Πρόσκληση Συνημμένα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.