τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 98/2020 (Α/Α:4448) Κατάρτιση, με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Κατάρτιση, με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι
  • Κλαδικοί φορείς
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΟΤΑ α’ βαθμού ή ενώσεις αυτών

Περίοδος υποβολής:

από 1/9/2020 έως 10/11/2020 (ώρα 14:00)

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

Είδος ενίσχυσης:

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής:

Π.Ε. Ιωαννίνων & Π.Ε. Θεσπρωτίας

Προϋπολογισμός:

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 230.000,00€.

Διάρκεια των έργων:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30/06/2023.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως τις 31/12/2022

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 2651083087, e-mail:epirus@epirussa.gr

Συνημμένα Πρόσκλησης

01/09/2020 Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.