τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 99/2020 (Α/Α: 4461) Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος  της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Αντικείμενο της δράσης είναι η απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης σε ειδικότητες του τομέα της αγροδιατροφής (με έμφαση στα γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα μελιού, οίνου, ελαιούχα προϊόντα, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά,) με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι απασχολούμενοι στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι απασχολούμενοι στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, προερχόμενοι από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ. Στόχος είναι οι ωφελούμενοι της παρέμβασης να προέρχονται ισόρροπα από την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (όλη η ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας), μη συμπεριλαμβανομένου της Περιοχής Υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών (Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών, Δημοτική Ενότητα Νήσου Ιωαννίνων, Δημοτικές Κοινότητες Πεδινής, Ανατολής, Κατσικάς και Περάματος).

Ο Πρόεδρος  της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Αντικείμενο της δράσης είναι η απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης σε ειδικότητες του τομέα της αγροδιατροφής (με έμφαση στα γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα μελιού, οίνου, ελαιούχα προϊόντα, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά,) με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι απασχολούμενοι στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι απασχολούμενοι στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, προερχόμενοι από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ. Στόχος είναι οι ωφελούμενοι της παρέμβασης να προέρχονται ισόρροπα από την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (όλη η ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας), μη συμπεριλαμβανομένου της Περιοχής Υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών (Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών, Δημοτική Ενότητα Νήσου Ιωαννίνων, Δημοτικές Κοινότητες Πεδινής, Ανατολής, Κατσικάς και Περάματος).

Σε ποιους απευθύνεται:

•           Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

•           Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι

•           Κλαδικοί φορείς

•           ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

•           Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΟΤΑ α’ βαθμού ή ενώσεις αυτών

Περίοδος υποβολής:

από 2/9/2020 έως 10/11/2020 (ώρα 14:00)

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

Είδος ενίσχυσης:

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής:

Π.Ε. Ιωαννίνων & Π.Ε. Θεσπρωτίας

Προϋπολογισμός:

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 110.000,00€.

Διάρκεια των έργων:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30/06/2023.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως τις 31/12/2022

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 2651083087,

e-mail:epirus@epirussa.gr

Συνημμένα Πρόσκλησης

01/09/2020 Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.