τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 101/2020 (Α/Α: 4488 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε»

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε  ανέργους μέσω κατάρτισης,  πρακτικής και πιστοποίησης γνώσεων, μέσω της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε..»

Αντικείμενο της δράσης είναι η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (Θεσμικοί Κοινωνικοί  Εταίροι / οργανώσεις  αυτών)
  • Κλαδικοί φορείς
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής:

από 4/9/2020 έως 20/11/2020 (ώρα 14:00)

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

Είδος ενίσχυσης:

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής:

Π.Ε. Άρτας & Π.Ε. Πρέβεζας

Προϋπολογισμός:

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 400.000,00€.

Διάρκεια των έργων:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30/06/2023.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως τις 31/12/2022

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι Άρμπυρος  Γεώργιος  και  Κωστούλα  Ελένη.

Συνημμένα Πρόσκλησης
12/11/2020 (1η Τροποποίηση) Πρόσκληση
08/10/2020 Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.