τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 103/2020 (A/A 4525) «Μηχανισμός Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Μηχανισμός Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού», του θεματικού στόχου «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης».

Στόχος της δράσης είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη των ανέργων παρέχοντας υπηρεσίες που εστιάζουν στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας και νέων ευκαιριών απασχόλησης στην περιοχή εφαρμογής της δράσης.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Μηχανισμού Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης με αντικείμενο την δωρεάν ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία στις επιχειρήσεις του Δευτερογενή τομέα της οικονομίας και τη δημιουργική βιομηχανία, την βιομηχανία της εμπειρίας το οποίο θα λειτουργεί σε καθεστώς «ζήτησης – απάντησης», όπου οι ζητήσεις γίνονται από τους ενδιαφερόμενους και οι απαντήσεις, οι οποίες αποτελούν το έργο του Μηχανισμού, καταγράφονται με δομημένο και τεκμηριωμένο τρόπο.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, προερχόμενοι από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ. Στόχος είναι οι ωφελούμενοι της παρέμβασης να προέρχονται ισόρροπα από την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

 

Ο δυνητικός δικαιούχος είναι:

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 85.000,00 €.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την Παρασκευή, 30/10/2020, ώρα 09:00 έως αποκλειστικά, την Πέμπτη 10/12/2020, ώρα 14:00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Άμεσης Αξιολόγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epirussa.gr και στο τηλέφωνο 2651083087(Παντούλης Δημ., Θεοχάρης Γεώργιος , Χρύσης Ευάγγελος).

Συνημμένα Πρόσκλησης

   
   
10/12/2020(2η τροποποίηση) Πρόσκληση
26/10/2020 Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.