τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 106/2020 «Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών».

Η πρόσκληση αφορά

Στη δημιουργία, ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς: α) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) Ιατρικής, γ) Αγροδιατροφής, δ) Δημιουργικής βιομηχανίας

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας

• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016

• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ υπαγόμενοι σε φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης Με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Περίοδος υποβολής

από 18/01/2021 έως 31/05/2021 (ώρα 14:00)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Φορείς – δυνητικοί Δικαιούχοι με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι δημιουργούμενες υποδομές και ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθούν σε εργαστήριο που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Όροι και προϋποθέσεις

Βασική κατευθυντήρια αρχή για την επιλογή πράξεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας είναι οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου.

Τι χρηματοδοτείται

 Περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών για:

• δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών,

• κάλυψη αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό, όργανα και λογισμικό που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση ερευνητικού έργου εφαρμοσμένης έρευνας,

• εστιασμένες κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας με στόχο την ενσωμάτωση και λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες για βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 1.000.000€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 100%.

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Συνημμένα Πρόσκλησης

17/12/2020 Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.