τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου”

Προσοχή σημαντικά σημεία 7ης τροποποίησης:

 • Προσθήκη στο Κεφ 2 : Τ1610 – Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου (δείκτης αποτελέσματος)
 • Αντικατάσταση του εδαφίου της παραγράφου 11.1.Α από «Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.Τα δικαιολογητικά και παραδοτέα σε έντυπη μορφή απαιτείται να αποσταλούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους αιτήματος. Μη προσκόμισή τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη του αιτήματος.» σε «Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, μόνο ηλεκτρονικά στο Π.Σ.Κ.Ε. με επισύναψη (ηλεκτρονική ανάρτηση) όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραδοτέων όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ). Η έλλειψη πληρότητας Αιτήματος, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη του αιτήματος με αιτιολόγηση και ανάγκη υποβολής του εκ νέου από τον Δικαιούχο με την απαιτούμενη πληρότητα.»
 • Συμπλήρωση της παραγράφου 11.1.Γ «Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί την άσκηση του δικαιώματος αντιρρήσεων δύναται να ενημερώσει την Υπηρεσία με την αποστολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην δ/νση ηλεκτρονικό ταχυδρομείου program@php.gov.gr στην οποία θα γίνεται αναφορά στην επωνυμία της επιχείρησης και τον κωδικό της αίτησης, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης πριν την παρέλευση των 15 ημερών.»
 • Συμπλήρωση της παραγράφου 11.1.Δ «Δ) Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται αποκλειστικά τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως : – Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, – Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης (με διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ), – Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης. Τέτοιες αλλαγές ενσωματώνονται στο αίτημα καταβολής (πληρωμής), εφόσον πραγματοποιούνται πριν την υποβολή του, εξετάζονται απευθείας με αυτό και εγκρίνονται από τον ΕΦ, εφόσον συνάδουν με την πρόσκληση και ακολουθούνται οι όροι αυτής. Εφόσον πραγματοποιούνται μετά την υποβολή του αιτήματος καταβολής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 12 της παρούσας Πρόσκλησης και η υποχρέωση ενημέρωσης από τον επενδυτή προς τις αρμόδιες αρχές.»
 • Αντικατάσταση του εδαφίου της παραγράφου 11.2 από «Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου έπειτα από υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Καταβολής και της Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς ΕΦ. Μετά την πιστοποίηση και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών καταβολής όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσης. … Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές ενίσχυσης (αίτημα καταβολής, εκταμίευση) διενεργούνται μέσω του ΠΣΚΕ με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.» σε «Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στον εκάστοτε δικαιούχο, σύμφωνα με την οριστικοποιημένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που εκδίδεται από τον ΕΦ, καταβάλλεται από τον ΕΦ μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου. … Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές ενίσχυσης διενεργούνται μέσω του ΠΣΚΕ με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.
 • Συμπλήρωση στο Παράρτημα VII στο δικαιολογητικό Νο2 «ή στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχολούσε προσωπικό σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου.», στο δικαιολογητικό Νο4 «Σε αντίθετη περίπτωση σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου περί μη ύπαρξης ιστοσελίδας.»
 • Τροποποίηση στο Παράρτημα VIΙI του δικαιολογητικού Νο 4 ως εξής: «Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται: 1) Όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο αίτημα καταβολής, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι ακριβή και αληθή. 2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στο αίτημα καταβολής, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι ακριβώς τα ίδια, χωρίς καμία τροποποίηση, με αυτά που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ. 3) Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει της  με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης (όπως κάθε φορά ισχύει), δεν ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ. 4) Είναι σε γνώση της επιχείρησης ότι το συνολικό προς είσπραξη κεφάλαιο κίνησης (δηλαδή τυχόν ποσό που θα αποδοθεί για λογαριασμό της στην Δ.Ο.Υ. ή/και στον ΕΦΚΑ αθροιζόμενο με το ποσό που θα εισπραχθεί από την επιχείρηση) θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 για δαπάνες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καταχωρούνται στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε. 5) Δεν έχει κατατεθεί εις βάρος της επιχείρησης αίτηση για: κήρυξη σε πτώχευση, ούτε για αναγκαστική διαχείριση. 6) Η επιχείρηση ΔΕΝ: έχει πτωχεύσει, βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης. 7) Η επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιονδήποτε έλεγχο/διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνει ή προσκομίζει. 8) Ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο. (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις). 9) Ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης, καθώς και της επωνυμίας ή και της νομικής μορφής της επιχείρησης (με τη διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ) της εταιρείας, δεν έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική απόφαση (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις). Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε υποβάλλονται εναλλακτικά: – για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ) – για την εταιρική/μετοχική σύνθεση: Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ). – Γ ια την επωνυμία ή/και την νομική μορφή το τελευταίο ισχύον καταστατικό κατατεθειμένο στην αρμόδια υπηρεσία.». Διαγραφή του δικαιολογητικού Νο 5.

Η πρόσκληση αφορά:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους το 2021.

Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 15/10/2020 (15.00) έως 23/12/2020 (15.00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19».

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Αποτελέσματα πρόσκλησης 

Τι χρηματοδοτείται: Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

Προϋπολογισμός: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45.000.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Συνημμένα Πρόσκλησης

23/04/2021 Πρόσκληση (7η Τροποποίηση) Συννημένα Πρόσκλησης
16/12/2020  6η  Τροποποίηση
02/12/2020  Πρόσκληση (5η Τροποποίηση)
13/11/2020 Πρόσκληση (4η Τροποποίηση)
11/11/2020 Πρόσκληση(3η Τροποποίηση)
30/10/2020 Πρόσκληση (2η Τροποποίηση)
23/10/2020 Πρόσκληση (1η Τροποποίηση)
22/10/2020Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105
14/10/2020Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»
14/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
8/10/2020 Πρόσκληση 
8/10/2020 Πίνακας υπολογισμού βαθμολογίας πρότασης
8/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
22/10/2020 Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.